Vores  Arbejdsmiljøpolitik

elecom elevator ApS har udarbejdet dette OHSAS 18001 system til styring og udvikling af arbejdsmiljøet. Det sker gennem systematisk ledelse af arbejdsmiljøet, og via arbejdsmiljøcertificering.

Virksomhedens vision på arbejdsmiljøområdet er:

 • at gøre elecom elevator ApS til en fortsat attraktiv virksomhed, både for kompetente medarbejdere og betydelige kunder
 • fortsat at sikre lavt antal af sygedage forårsaget af arbejdsulykker
 • fortsat at sikre lavt antal af sygedage forårsaget af det psykiske arbejdsmiljø (mobning)
 • at der ikke er konflikter imellem medarbejdere eller imellem medarbejdere og ledelsen
 • at fastholde medarbejdere

Virksomhedens mission på arbejdsmiljøområdet er:

 • at anvende APV katalog (Eller/og benytte en Sikker Job Analyse SJA) hver gang et projekt sættes i gang, hvor det er relevant
 • at anvende systemet fremadrettet og konstruktivt således, at sikkerheden optimeres i virksomheden
 • at afsætte de nødvendige ressourcer, både økonomisk og mandskabsmæssigt, til at sikre systemets indførelse og drift/forbedring samt arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen
 • at eventuelle konflikter aldrig når at udvikle sig

Et godt arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Arbejdsmiljøet tillægges derfor lige så stor betydning som andre aktiviteter hos elecom elevator ApS og vi stiller samme krav til eventuelle underleverandører og handler fortrinsvis med leverandører som kan præstere en arbejdsmiljøcertificering.

Ifølge arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren/ledelsen ansvaret for, at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Dette ansvar kan ikke videregives. Det kan derimod opgaverne. Arbejdet med arbejdsmiljø skal ledes ligeså effektivt som andet arbejde i virksomheden. Adm. direktør Lars Hansen er overordnet ansvarlig for arbejdsmiljøet i elecom elevator ApS og dermed ledelsens repræsentant. Der er også oprettet arbejdsmiljøorganisation, hvori Lars Hansen er formand.

Vi mener, at der blandt andet er følgende fordele ved effektiv arbejdsmiljø ledelse og certificering:

 • Ingen fravær grundet arbejdsulykker, større trivsel og større overblik over gældende arbejdsmiljøkrav
 • Højt forebyggelsesniveau, en fortsat positiv dialog med Arbejdstilsynet og kontrolmyndigheden
 • Dokumentation på web overfor offentligheden af et godt arbejdsmiljø
 • En Krone Smiley fra Arbejdstilsynet.
 • Eksterne krav til systemet, som sikrer at man fastholdes i arbejdet

Mere tilfredse medarbejdere giver bedre produktivitet.