Autorisation & Certificering

elecom OHSAS logo

Gennem vores medlemskab af Dansk Industri samt brancheforeningen Elevatorbranchen holder vi os ajour med nyeste lovgivning og kan give vores kunder opdateret information.

For at drive elevatorvirksomhed har vi naturligvis de påkrævede autorisationer og er certificeret i henhold til ISO9001. Da vi har stort fokus på miljø og sundhed har vi også opnået certificering med OHSAS18001. Derfor kan du være tryg ved at få udført service, ombygning eller reparationsarbejder på din elevator.  Alt arbejde udføres i henhold til de gældende bekendtgørelser og krav.

 

Certifikat OHSAS18001        Certifikat ISO 9001 2015