Arbejdsmiljøpolitik hos elecom elevator ApS

Et godt arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv

Arbejdsmiljøet tillægges derfor lige så stor betydning som andre aktiviteter hos elecom elevator ApS.

Virksomhedens vision på arbejdsmiljøområdet er:

Virksomhedens mission på arbejdsmiljøområdet er:

Ifølge arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren/ledelsen ansvaret for, at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Dette ansvar kan ikke videregives. Det kan derimod opgaverne. Arbejdet med arbejdsmiljø skal ledes ligeså effektivt som andet arbejde i virksomheden. Teknisk chef Thomas Andersen er overordnet ansvarlig for arbejdsmiljøet i elecom elevator ApS, og dermed ledelsens repræsentant. Der er også oprettet arbejdsmiljøorganisation, hvori Thomas Andersen er formand.

Tilfredse medarbejdere giver bedre produktivitet.

Vi mener, at der blandt andet er følgende fordele ved effektiv arbejdsmiljø ledelse:

Ingen fravær

grundet arbejdsulykker, større trivsel og større overblik over gældende arbejdsmiljøkrav

Højt forebyggelsesniveau

en fortsat positiv dialog med Arbejdstilsynet

Dokumentation

på web overfor offentligheden af et godt arbejdsmiljø