Arbejdsmiljøpolitik

Virksomhedens vision på arbejdsmiljøområdet er:

 • at gøre elecom elevator ApS til en fortsat attraktiv virksomhed, både for kompetente medarbejdere og betydelige kunder
 • fortsat at sikre lavt antal af sygedage forårsaget af arbejdsulykker
 • fortsat at sikre lavt antal af sygedage forårsaget af det psykiske arbejdsmiljø (mobning)
 • at der ikke er konflikter imellem medarbejdere eller imellem medarbejdere og ledelsen
 • at fastholde medarbejdere

Virksomhedens mission på arbejdsmiljøområdet er:

 • at anvende APV katalog (Eller/og benytte en Sikker Job Analyse SJA) hver gang et projekt sættes i gang, hvor det er relevant
 • at anvende systemet fremadrettet og konstruktivt således, at sikkerheden optimeres i virksomheden
 • at afsætte de nødvendige ressourcer, både økonomisk og mandskabsmæssigt, til at sikre systemets indførelse og drift/forbedring samt arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen
 • at eventuelle konflikter aldrig når at udvikle sig

Et godt arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Arbejdsmiljøet tillægges derfor lige så stor betydning som andre aktiviteter hos elecom elevator ApS

Ifølge arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren/ledelsen ansvaret for, at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Dette ansvar kan ikke videregives. Det kan derimod opgaverne. Arbejdet med arbejdsmiljø skal ledes ligeså effektivt som andet arbejde i virksomheden. Teknisk chef Thomas Andersen er overordnet ansvarlig for arbejdsmiljøet i elecom elevator ApS, og dermed ledelsens repræsentant. Der er også oprettet arbejdsmiljøorganisation, hvori Thomas Andersen er formand.

Vi mener, at der blandt andet er følgende fordele ved effektiv arbejdsmiljø ledelse:

 • Ingen fravær grundet arbejdsulykker, større trivsel og større overblik over gældende arbejdsmiljøkrav
 • Højt forebyggelsesniveau, en fortsat positiv dialog med Arbejdstilsynet
 • Dokumentation på web overfor offentligheden af et godt arbejdsmiljø

Mere tilfredse medarbejdere giver bedre produktivitet.