Kvalitetspolitik

Vi vil løbende vedligeholde og forbedre/udvikle systemet samt indfri kundernes forventninger til vore ydelser i enhver henseende og derved skabe tillid til vores faglige og sikkerhedsmæssige formåen. Vi ønsker at kunderne får det indtryk og den oplevelse, at deres synspunkter samt behov høres og at samarbejdet foregår ukompliceret med en professionel indstilling. Mål og politikker følges op på evalueringsmødet i ledelsen og kommunikeres på web.

Vores strategiske retning i forhold til kvalitet/sikkerhed i arbejdet og kompetence afspejles i politikkerne.

 

Dette betyder, at vi vil bestræbe os på at:

  • Alle ansatte fokuserer på høj sikkerhed i enhver henseende og er bekendte med gældende mål og politikker
  • Levere rette ydelse og produkt til rette tid samt vedligeholde kvaliteten i de udførte opgaver og projekter
  • Identificere og vurdere risici
  • Opfylde mulige relevante kundekrav og overholde alle eventuelle lov- og myndighedskrav samt standarder i forbindelse med indkøb og de udførte opgaver/projekter
  • Arbejde på at opnå en høj grad af tilfredshed hos kunder og andre interessenter
  • Bidrage aktivt til at sikre den bedst mulige medarbejderuddannelse/-udvikling, herunder for at opfylde gældende politik og mål, samt at opretholde en direkte kort kommunikationsvej til medarbejderne.
  • Sikre de rette medarbejderressourcer
  • Iværksætte forebyggende/forbedrende handlinger for at imødegå eventuelle afvigelser
  • Sikre virksomhedens kontinuerlige fremdrift
  • Løbende forbedring af kvalitetsledelsessystemet