Kvalitetspolitik

elecom elevator stiller høje krav til egenkontrol og kvalitetssikring af vores leverancer.

Det har vi indført for at sikre tryghed og stabilitet i hverdagen hos både vores kunder og for vores medarbejdere.

Endvidere er vi certificeret efter kvalitetsstandarden ISO 9001:2015, som betyder:

Vi løbende vedligeholder og forbedrer/udvikler systemet.

Vi har helt styr på vores processer som hjælper os med at sikre, at vi imødekommer vores kunders behov.

Kvalitetsstandarden er tillige med til at sikre den højeste kvalitet, og bedst mulige service.

Vi arbejder kontinuerligt med at forbedre vores arbejdsgange, og standarden er med til at sikre ensartethed og løbende forbedring i/af virksomhedens håndtering af kvalitet og miljø. 

Dette betyder, at vi vil bestræbe os på at:

Høj sikkerhed

Alle ansatte fokuserer på høj sikkerhed og identificere og vurdere risici i enhver henseende og er bekendte med gældende mål og politikker.

Rette tid

Levere rette ydelse og produkt til rette tid samt vedligeholde kvaliteten i de udførte opgaver og projekter.

Opfylde kundekrav

Opfylde mulige relevante kundekrav og overholde alle lov- og myndighedskrav samt standarder i forbindelse med indkøb og de udførte opgaver/projekter.

Kundetilfredshed

Arbejde på at opnå en høj grad af tilfredshed hos kunder og andre interessenter

Uddannelser

Bidrage aktivt til at sikre den bedst mulige medarbejderuddannelse/-udvikling, herunder for at opfylde gældende politik og mål, samt at opretholde en direkte kort kommunikationsvej til medarbejderne.

Forebyggelse

Iværksætte forebyggende/forbedrende handlinger for at imødegå eventuelle afvigelser

Fremdrift

Sikre virksomhedens kontinuerlige fremdrift

Ledelse

Løbende forbedring af kvalitetsledelsessystemet og sikre rette medarbejderressourcer.

GDPR

Overholde regler og vilkår omkring GDPR – ved spørgsmål kontakt vores GDPR ansvarlige Jeanet Weber Thomsen – jw@elecom.dk