Modernisering

At modernisere eller ombygge en elevator kan være en temmelig stor opgave, som i de fleste tilfælde kræver sagkyndig bistand til ejeren eller administratoren for at få den optimale løsning.

Behovene er altid forskellige for den enkelte bruger. Er elevatoren til brug i boligbyggeri, erhverv eller offentlig bygning? Er der specielle kørselsbehov, adgangskontrol, komfort, hastighed m.m. Der skal også træffes nødvendige beslutninger, om elevatoren skal styres med almindelig trykknapstyring, ned kollektiv, fuldt kollektivt eller kører i gruppe. Vi kunne nævne flere af lignende beslutninger, som er vigtige at vælge korrekt før arbejdet sættes i gang. elecom elevator ApS kan med en meget store viden på dette område, tilbyde en nøje gennemgang af anlægget med henblik på at opnå det optimale resultat. Vi giver efterfølgende en vurdering af både moderniseringsomfanget og de økonomiske aspekter.

Design af selve elevatorstolen (kabine/kupeen) er også et parameter, der ofte drages ind i en moderniseringsopgave. Også her kan vi tilbyde de optimale løsninger rettet efter Deres behov i samarbejde med meget professionelle samarbejdspartnere.

Driftssikkerheden øges væsentligt efter en modernisering, men kun hvis den rigtige løsning vælges. Her kan vi igen med vores store erfaring tilbyde den bedste løsning, så drift og økonomi bliver optimal. Brugervenligheden for elevatoren og anvendelsesbehovet er ofte ændret siden installationen. I tæt samarbejde finder vi den bedste løsning tilpasset brugerens behov.