elecom_service_605x278px

 

Service

Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 461 af 23. maj 2016 om anvendelse af elevatorer, skal en elevator underkastes anbefalet eftersyn. Eftersynet af elevatoren afhænger af flere faktorer:

– Hvordan er elevatoren placeret ude/inde, privat eller offfentlig område?
– Hvor gammel er elevatoren og er den CE-mærket?
– Hvor mange starter har den pr. år?
– Er elevatoren aflåst eller på anden måde begrænset i brug?

De nye krav differentier eftersynsintervallerne for elevatorer og det bemyndigede organ vil ved test anbefale antal service for den pågældende enhed. Hele bekendtgørelsen er ret omfattende og du kan hente den fulde version i vedlagte link   læs den her.

Eftersynet skal som minimum omfatte en kontrol af alle, til anlægget hørende, sikkerhedskomponenter. Herudover bør der foretages smøring af lejer, motor og gearet. Der tilbydes normalt mange forskellige typer af service, og der bør foretages en nøje vurdering af den enkelte elevator for at afdække behovet. elecom elevator kender markedet og kan tilbyde en gennemgang af Jeres anlæg og efterfølgende udarbejde et tilbud til netop Jeres behov. Dette medfører ofte en væsentlig reduktion af udgifterne og er minimum det samme serviceniveau som hidtil.