Serviceeftersyn

De nye bekendtgørelser har åbnet for reduceret Serviceeftersyn, dette
er dog meget individuelt fra elevator til elevator. Eftersynet af elevatoren
afhænger af flere faktorer:

  • Antal starter pr. år
  • Hvorvidt elevatoren er CE-mærket (elevatorens alder)
  • Elevatorens placering. Er den indendørs- eller udendørs opstillet?
  • Elevator type, er det en godselevator, personelevator og hvorvidt
  • elevatoren er aflåst eller på anden vis begrænset i brug.

Link til mere info